داستان ضرب المثل هنوز کفش‌هایم را پیدا نکرده‌ام
داستان ضرب المثل هنوز کفش‌هایم را پیدا نکرده‌ام
خواجه‌ای، خوش خدمتی غلام خود را پیش جمعی می‌ستود و می‌گفت:
داستان آموزنده  سقراط و مرد ناراحت
داستان آموزنده سقراط و مرد ناراحت
روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود...
داستان آموزنده وجالب بز را بکش !
داستان آموزنده وجالب بز را بکش !
روزگاری مرید و مرشدی خردمند در سفر بودند...
رجبعلی خیاط چگونه خدا را امتحان کرد!؟
رجبعلی خیاط چگونه خدا را امتحان کرد!؟
در ایام جوانی حدود ۲۳ سالگی دختری رعنا و زیبا از بستگان، دلباخته من شدو...
داستان آموزنده پسرک واکسی
داستان آموزنده پسرک واکسی
کفشم واکس نیاز نداشت، اما از روی دلسوزی گفتم: بله...
داستان زیبای دخترک و گردنبند یاقوت
داستان زیبای دخترک و گردنبند یاقوت
دختر خردسالی وارد یک مغازه جواهر فروشی شد و به گردن بند یاقوت نشانی که در پشت ویترین بود اشاره کرد و به صاحب مغازه گفت:
داستان زیبای به کمال رسیدن انسان ها
داستان زیبای به کمال رسیدن انسان ها
درنیویورک، درضیافت شامی که مربوط به جمع آوری کمک مالی برای مدرسه مربوط به بچه های دارای ناتوانی ذهنی بود، پدر یکی از این بچه ها نطقی کرد که هرگز برای شنوندگان آن فراموش نمیشود...
ضرب المثل همه ی راه ها به رم ختم می شوند
ضرب المثل همه ی راه ها به رم ختم می شوند
به خود زحمت ندهید و مغز و فكرتان را خسته نكنید همه راهها به رم ختم می شوند. یعنی: فلانی را ببینید تا مشكلات شما را فیصله دهد.
حکایت جالب  بهلول و آشپز
حکایت جالب بهلول و آشپز
یک روز عربی ازبازار عبور می کرد که چشمش به دکان خوراک پزی افتاد...
داستان جالب خرما از کرگی دم نداشت!
داستان جالب خرما از کرگی دم نداشت!
عبارت مثلی بالا از طرف کسی اصطلاحاً اظهار می شود که از کیفیت قضاوت و داوری نومید شود و حکم محکمه را بر مجرای عدالت و بی نظری نبیند .
داستان جالب قدرت دعای مادر!
داستان جالب قدرت دعای مادر!
ابویزید بسطامی را پرسیدند که این پایگاه به دعای مادر یافتی، این معروفی (شهرت) به چه یافتی؟
داستان جالب مرد کور
داستان جالب مرد کور
روزی مرد کوری روی پله های ساختمانی نشسته و...
حکایت لقمه جانانه
حکایت لقمه جانانه
شخصی با پنج انگشت می خورد...
حکایت ملا و شراب فروش
حکایت ملا و شراب فروش
سرمایه داری در نزدیکی مسجد قلعه فتح الله کابل رستورانی ساخت که در آن موسیقی و رقص بود و برای مشتریان مشروب هم سرو می شد.
ریشه ضرب المثل شق القمر
ریشه ضرب المثل شق القمر
تاریخچه ضرب المثل شق القمر … هر گاه از شخصی عمل خارق العاده ای و غیر قابل تصور سر بزند از آن به شق القمر تمثیل کرده می گویند : واقع شق القمر کرده است.
حکایت خواندنی عابد خداپرست
حکایت خواندنی عابد خداپرست
روزی روزگاری، عابد خداپرستی بود که در عبادتکده ای در دل کوه راز و نیاز خدا میکرد...
ریشه تاریخی ضرب المثل ستون پنجم دشمن
ریشه تاریخی ضرب المثل ستون پنجم دشمن
ضرب‌المثل «ستون پنجم دشمن» یا به نقلی دیگر «مگر تو ستون پنجم دشمنی؟»