داستان خیانت
داستان خیانت
بعد از فوت پدرم زندگی روی خوش به ما نشون نداد و هر روز وضع ما بد ترمی شد...
حکایت هر وقت کسی شدی بگو خراب کنند
حکایت هر وقت کسی شدی بگو خراب کنند
یکی بود ، یکی نبود ...
داستان عیادت مرد ناشنوا از همسایه
داستان عیادت مرد ناشنوا از همسایه
ناشنوایی خواست به احوالپرسی بیماری برود...
داستان مردی که در اتاقش را قفل می زد
داستان مردی که در اتاقش را قفل می زد
می گویند که ایاز غلام سلطان محمد غزنوی ، در آغاز چوپان بود و با گذشت زمان ، در دربار پادشاه صاحب منصب شد...
داستان زندانی پر رو
داستان زندانی پر رو
مرد فقیرو پرخوری را به جرمی زندانی کردند...
طوطی و حضرت سلیمان
طوطی و حضرت سلیمان
مردی یک طوطی را که حرف می‌زد در قفس کرده بود و سر گذری می‌نشست...
داستان  نماز
داستان نماز
یک مهندس روسی تعدادی کارگر ایرانی استخدام کرد...
داستان غم انگیز عشق چیست
داستان غم انگیز عشق چیست
معلم از دانش آموزان سوال کرد:
داستان زیبای عروسک بافتنی
داستان زیبای عروسک بافتنی
زن وشوهری بیش از60سال بایک دیگرزندگی مشترک داشتند.آنهاهمه چیزرابه طورمساوی بین خودتقسیم کرده ازیکدیگرپنهان نمی کردند مگریک چیز:یک جعبه کفش دربالای کمدپیرزن بود که ازشوهرش خواسته بود هرگزآن رابازنکند و درموردآن هم چیزی نپرسد.
حکایت مرگ و زندگی
حکایت مرگ و زندگی
گویند صاحب دلی، وارد جمعی شد.
آنچه تو از رو می خوانی من از برم
آنچه تو از رو می خوانی من از برم
داستان ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی من از برم
داستان جالب ۳سوال
داستان جالب ۳سوال
سلطان به وزیر گفت۳سوال میکنم فردا اگر جواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.
داستان جالب «عتیقه فروش»
داستان جالب «عتیقه فروش»
داستان رستوران رفتن کمال الملک
داستان رستوران رفتن کمال الملک
کمال الملک نقاش چیره دست ایرانی (دوران قاجار) برای آشنایی با شیوه ها و سبکهای نقاشان فرنگی به اروپا سفر کرد...

ضرب المثل چیست؟
 ضرب المثل چیست؟
ضرب المثل ،‌سخن كوتاه و مشهوري است كه به قصه اي عبرت آميز يا گفتاري نكته آموز اشاره مي كند و جاي توضيح بيشتر را مي گيرد .
حکایت ضرب المثل چو مردی بود کز زنی کم بود
حکایت ضرب المثل چو مردی بود کز زنی کم بود
ضرب المثل ها یکی از بهترین روش ها برای مثال زدن میباشد.
داستان کوتاه ثروت واقعی
داستان کوتاه ثروت واقعی