داستان کوتاه ثروت واقعی
داستان کوتاه ثروت واقعی
حکایت شیخ و مریدان
حکایت شیخ و مریدان
یکی از مریدان مشغول صرف غذا بودندی که شیخ از او پرسید: آیا غذا میخوری؟
ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است
ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است
داستان ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است
داستان آموزنده «ظرف عسل»
داستان آموزنده «ظرف عسل»
داستانک؛ خربزه‌ای که جان شاه را گرفت
داستانک؛ خربزه‌ای که جان شاه را گرفت
داستان زیبای یکی از بستگان خدا
داستان زیبای یکی از بستگان خدا
داستان آموزنده کشاورز و ساعتش
داستان آموزنده کشاورز و ساعتش
وصیت پدر به پسر
وصیت پدر به پسر
حکایت  کبوتر با کبوتر ، باز با باز
حکایت کبوتر با کبوتر ، باز با باز
در روزگاران قديم ، پرنده فروشي بود که سر راه پرنده هاي بيچاره دام پهن مي کرد تا آنها را شکار کند .
مردی که با هندوانه خوشبخت شد!
مردی که با هندوانه خوشبخت شد!
در زمان های قدیم، ویتنام توسط پادشاهی به نام هونگ ونگ اداره می‌شد.
خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه
خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه
میگویند که وقتی خواجه نصیرالدین طوسی به شهر مراغه رسید، تصمیم گرفت رصدخانهای بسازد. به هلاکوخان گفت میخواهم چنین کاری را بکنم و از تو کمک میخواهم.
عشق مصدق و فروغ فرخ زاد
عشق مصدق و فروغ فرخ زاد
تو به من خندیدی و نمی دانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم باغبان از پی من تند دوید
داستان زیبای بازگشت خوبی به انسان
داستان زیبای بازگشت خوبی به انسان
روزها آروم آروم به اواخر بهمن ماه نزدیک میشد...
ضرب المثل کرمانی: هر قِرونی زیر هزار من سنگ است!
ضرب المثل کرمانی: هر قِرونی زیر هزار من سنگ است!
قِران واحد پول دوره ی قاجار بود که در گویش مردم کرمان تا اواخر دوره ی پهلوی نیز به کار می رفت.
داستان جالب اثر
داستان جالب اثر
کشنبه بود و طبق معمول هر هفته ...
حکایت پند آموز برتری هنر بر ثروت
حکایت پند آموز برتری هنر بر ثروت
حكيم فرزانه اى پسرانش را چنين نصيحت مى كرد:
داستان آموزنده نگران تر از خودش نباش
داستان آموزنده نگران تر از خودش نباش
شیوانا همراه کاروانی از راهی می گذشت. در این سفر با مردی تاجر هم سفر بود که به قصد تجارت با تنها پسرش سفر می کرد.